Các Câu Hỏi Và Trả Lời Phỏng Vấn Tiếng Anh Thông Dụng

Ở bài trước, VPP Thảo Linh đã hướng dẫn các bạn cách viết thư xin việc bằng tiếng Anh ấn tượng, và sau khi được mời đi phỏng vấn xin việc rồi thì bài viết này sẽ giúp các bạn trả lời một cách tự tin và trôi chảy các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để tạo một ấn tượng thật tốt đối với nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên, để cho quá trình phỏng vấn được suôn sẻ hơn chúng tôi muốn các bạn tham khảo bài viết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng vì khi bạn giới thiệu được bản thân tốt thì nhà tuyển dụng mới có hứng thú để tiếp tục đặt ra các câu hỏi tiếp theo bạn nhé!

câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

các câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng anh

MỤC LỤC

1. Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp

Câu hỏi về thông tin chung

 • Tell me a bit about yourself.
  Hãy cho tôi biết một chút về bạn.
 • Can you introduce a little about yourself?
  Bạn có thể giới thiệu một chút về mình không?

Câu hỏi về điểm mạnh và điểm yếu

 • What are your strengths/weaknesses?
  Những điểm mạnh/điểm yếu của bạn là gì?
 • What do you think your biggest strength/weakness is?
  Bạn nghĩ điểm mạnh/điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

Câu hỏi về kế hoạch cho tương lai

 • What are your long term/short term goals?
  Kế hoạch dài hạn/ngắn hạn của bạn là gì?
 • Where do you see yourself in 5 years? 10 years? 20 years?
  Bạn nghĩ bạn sẽ ở đâu trong 5/10/20 năm nữa?

Bạn cần chuẩn bị những thông tin gì để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và trả lời những câu hỏi trên?

 • General information: name, age, hometown, family, marital status
  Những thông tin chung: tên, tuổi, quê quán, gia đình, tình trạng hôn nhân
 • Education, skills, strengths and weaknesses
  Học vấn, kỹ năng, điểm mạnh và điểm yếu
 • Work experience
  Kinh nghiệm làm việc
 • Hobbies, future plans
  Sở thích, kế hoạch cho tương lai

 

2. Các câu trả lời mẫu

❓ Tell me about yourself (Hãy cho tôi biết về bản thân bạn)

💬 1 

My name is Trang. I’m 28 years old and I’m married with two daughters. I was born in Da Nang but I have been living in Ho Chi Minh City for nearly 10 years. I graduated from University of Economics, Ho Chi Minh City in 2010. My major is Banking and Finance. I have 5 years experience as a bank clerk. I worked at DongA Bank for 2 years, from 2011 to 2012, and at TP Bank for 3 years, from 2012 to 2014. I like watching reality TV shows on TV, especially cooking shows.

Tên tôi là Trang. Tôi 28 tuổi, tôi đã kết hôn và có 2 con gái. Tôi sinh ra ở Đà Nẵng nhưng đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh được gần 10 năm nay. Tôi tốt nghiệo trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Chuyên ngành của tôi là Tài chính – Ngân hàng. Tôi có 5 năm kinh nghiệm là một giao dịch viên ngân hàng. I làm việc tại Ngân hàng Đông Á trong 2 năm, từ năm 2011 tới năm 2012, và tại Ngân hàng TP trong 3 năm, từ năm 2012 tới năm 2014. Tôi thích xem các chương trình truyền hình thực tế trên TV, đặc biệt là các chương trình nấu ăn.

💬 2

As you can see in my resume, my full name is Nguyen Thanh Ngan. I’m 23 and I live in District 4 with my mother and my sister. I will be graduated from Foreign Trade University this September and my major is Marketing. In my college time, I was the Leader of the Logistics Group for 2 years and I had an internship for 3 months at Unilever. Most of my spare time I spend travelling. I love new experience.

Như anh/chị có thể thấy trong hồ sơ của tôi, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thanh Ngân. Tôi 23 tuổi và tôi sống ở quận 4 cùng mẹ và chị gái. Tôi sẽ tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương vào tháng Chín này, chuyên ngành của tôi là Marketing. Trong thời gian ở trường, tôi từng là trưởng nhóm Logistics trong 2 năm và tôi đã có thời gian thực tập trong 3 tháng tại Unilever. Hầu hết thời gian rảnh của tôi được dùng để đi du lịch. Tôi thích những trải nghiệm mới.

💬 3

I’m Khoa. I’m married and I have a son. I’m from Ha Noi, I moved to Ho Chi Minh City 8 years ago. I graduated from Ha Noi University of Technology in 2007. My major is Food Engineering and my focus is the Beverage Industry. I worked as a sale executive at Dutch Lady for 2 years, from 2008 to 2009. After that, I was a QC supervisor at Vinamilk for 5 years, from 2010 to 2015. To release stress from work, I like cooking while listening to classical music.

Tôi là Khoa. Tôi đã kết hôn và có một con trai. Tôi đến từ Hà Nội, tôi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh 8 năm trước. Tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2007. Chuyên ngành của tôi là Công nghệ Thực phẩm và tôi tập trung vào ngành công nghiệp Đồ uống. I làm nhân viên điều hành kinh doanh tại Cô gái Hà Lan trong 2 năm, từ năm 2008 đến năm 2009. Sau đó, tôi làm người giám sát chất lượng tại Vinamilk trong 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2015. Để giải tỏa căng thẳng từ công việc, tôi thích vừa nấu ăn vừa nghe nhạc cổ điển.

⭐ MẸO!

 • Đối với câu hỏi giới thiệu bản thân chung này, bạn cần chú trọng vào kinh nghiệm làm việc (work experience), lưu ý chỉ nên đề cập đến những kinh nghiệm có liên quan đến công việc mà bạn đang ứng tuyển. Trong trường hợp bạn không có nhiều kinh nghiệm, nên đề cập tới những thành tựu (achievements) trong thời gian đi học có liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển.
 • Đối với sở thích, bạn nên nói ngắn gọn, không lan man. Nếu sở thích của bạn đặc biệt, thú vị, thể hiện những tính cách phù hợp với công việc, bạn có thể nói chi tiết hơn. Ví dụ đối với công việc giáo viên tiếng Anh (English teacher), nếu sở thích của bạn là “I love traveling. I have been to more than 10 countries.” (Tôi thích đi du lịch. Tôi đã đi tới hơn 10 quốc gia.), điều này thể hiện bạn có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt, năng động và có nhiều kinh nghiệm sống, điều này phù hợp với công việc.

❓ What do you think are your strengths? (Bạn nghĩ đâu là thế mạnh của mình?)

💬 1

Base on my college years, I think my strongest strength is that I am a great team player. I feel perfectly comfortable working in a team. I have the ability to keep the team together, coorporate well with my teammates to produce quality work.

Dựa vào thời gian học Đại học của tôi, tôi nghĩ điểm mạnh lớn nhất của mình là tôi là một người làm việc nhóm tốt. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi làm việc theo nhóm. Tôi có khả năng kết nối mọi người trong nhóm, hợp tác tốt với mọi người trong nhóm để tạo ra sản phẩm chất lượng.

 

💬 2

My attention to details is what helps me most in my work field. Besides, I can process big amount of data in a short time.

Việc chú ý đến chi tiết là điều giúp tôi nhiều nhất trong lĩnh vực công việc của mình. Ngoài ra, tôi có thể xử lý một khối lượng lớn thông tin trong một thời gian ngắn.

💬 3

Some of my key strengths are the ability to socialise well with others and the ability to work well under pressure. I always get things done on time and my manager really appreciated that. 

Một vài điểm mạnh chủ chốt của tôi là khả năng giao tiếp tốt với người khác và khả năng làm việc tốt dưới áp lực. Tôi luôn hoàn thành công việc đúng hạn và quản lý của tôi đánh giá cao điều đó.

⭐ MẸO!

 • Câu hỏi về điểm mạnh/điểm yếu là cách để các nhà tuyển dụng xem xem bạn có khả năng đánh giá một cách khách quan về bản thân hay không. Các điểm mạnh của bạn nên liên quan đến công việc mà bạn đang ứng tuyển, tránh nói về những điểm mạnh không có liên quan đến vị trị này. Ví dụ nếu bạn ứng tuyển vào công việc thiết kế đồ họa (graphic designer), việc bạn nói về thế mạnh trong thể thao của mình có thể là không cần thiết.

❓ What do you think is your biggest weakness? (Bạn nghĩ điểm yếu lớn nhất của mình là gì?)

💬 1

In college I procrastinated a lot, but I am trying hard not to turn this into a working habit. I have read some books and websites about time management and they prove to be very useful to me. 

Lúc học Đại học tôi rất hay để nước đến chân mới nhảy, nhưng tôi đang cố gắng để không biến điều đó thành một thói quen trong công việc. Tôi đã đọc một số sách và trang web về việc quản lý thời gian và chúng tỏ ra rất có ích đối với tôi.

💬 2

My English ability may be my biggest problem at the moment. However, that is only a temporary problem. I definitely will try my best to improve my English as fast as possible.

Khả năng tiếng Anh của tôi có lẽ là vấn đề lớn nhất của tôi vào lúc này. Tuy nhiên, đó chỉ là một vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ làm hết khả năng để cải thiện tiếng Anh của mình nhanh nhất có thể.

💬 3

As I am a fresh graduate, my lack of experience is my biggest weakness. But I am confident that with my huge interest in the job and some of my skills such as the abilities to learn quick, to adapt to changes, as well as my strong knowledge foundation, I can compensate for this weakness.

Là một sinh viên mới ra trường, việc thiếu kinh nghiệm là điểm yếu lớn nhất của tôi. Nhưng tôi tự tin rằng với niềm đam mê công việc và một số kỹ năng của tôi nhưng khả năng học nhanh, thích ứng với thay đổi, cũng như nền tảng kiến thức tốt của mình, tôi có thể bù đắp được cho điểm yếu này của mình.

⭐ MẸO!

 • Đối với câu hỏi này, bạn nên trả lời thành thật, tránh các dạng trả lời như “I don’t really have any particular weaknesses.” (Tôi không thật sự có điểm yếu đặc biệt nào.) hoặc “I have a reputation for working too hard. I often push myself far too hard.” (Tôi nổi tiếng là làm việc quá mức. Tôi thường bắt ép mình làm việc quá mức.) Bạn nên chọn các điểm yếu mà bạn có thể sửa đổi và đưa ra phương hướng sửa đổi hoặc các yếu tố có thể bù đắp cho điểm yếu đó.

❓ What are your short-term goals? (Mục tiêu trong ngắn hạn của bạn là gì?)

💬 1

My short term goal is to learn everything I can about Human Resources. I want to be in a position that can help me apply what I’ve learnt and gain real life experience.

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là học tất cả những gì có thể về Marketing. Tôi muốn được ở vào một vị trí có thể giúp tôi ứng dụng được những gì đã học và có thêm được những kinh nghiệm thực tế.

 

💬 2

My short tearm goal is to get into a management position. For the last 4 years, I have been concerntrating on learning and aquiring the knowledge and skills that are needed for the job. With my experience, my skills and my personality, which I think are suitable for a manager position, I am excited to take more reponsibilities. I hope to achieve this goal within 2 years.

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là đạt được một vị trí quản lý. Trong 4 năm qua, tôi đã tập trung vào việc học và thu nhặt những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc. Với kinh nghiệm, kỹ năng và tính cách của mình, những điều mà tôi nghĩ là phù hợp cho vị trí quản lý, tôi rất hào hứng nhận thêm các trách nhiệm mới. Tôi hy vọng sẽ đạt được mục tiêu này trong vòng 2 năm.

 

💬 3

I’ve learnt the basic of Marketing in my first 2 years. Now I want to challenge myself further by taking more big projects. Becoming a Marketing analyst is my short term goal.

Tôi đã học những điều cơ bản về Marketing trong 2 năm đầu của tôi. Hiện giờ tôi muốn thử thách bản thân bằng việc tham gia nhiều hơn vào các dự án lớn. Trở thành một phân tích viên Marketing là mục tiêu ngắn hạn của tôi.

 

⭐ MẸO!

 • Mục tiêu ngắn hạn của bạn nên cụ thể, phù hợp với trình độ và kinh nghiệm của bạn. Tránh nói những câu như “I want to become one of 30 most successful under 30 people.” (Tôi muốn trở thành một trong 30 người dưới 30 tuổi thành công nhất.). Mục tiêu ngắn hạn của bạn có thể bao gồm những ý sau:+ breaking into a new industry: tham gia vào một lĩnh vực mới+ learning a new set of skills: học hỏi một nhóm kỹ năng mới+ gaining experience in leadership and team-building: thu thập kinh nghiệm trong việc lãnh đạo và xây dựng nhóm+ becoming an authority in your industry: trở thành người lãnh đạo trong lĩnh vực của bạn

❓ What are your long-term goals? (Mục tiêu trong dài hạn của bạn là gì?)

💬 1

My long term goal is to build a career in a company where I’ll have the oppoturnities to develop và challenge myself.

Mục tiêu dài hạn của tôi là xây dựng sự nghiệp tại một công ty nơi tôi có thể có cơ hội phát triển và thử thách bản thân.

 

💬 2

My goal now is to find a job which suits my ability and my personality, in a company that provides a professional environment where I can grow and contribute. In long term, I want to assume management responsibilities. The most important thing is I want to build a stable career.

Mục tiêu hiện nay của tôi là tìm được một công việc phù hợp với khả năng và tính cách của mình, tại một công ty có một môi trường chuyên nghiệp nơi tôi có thể phát triển và đóng góp. Về lâu dài, tôi muốn tiếp quản thêm các trách nhiệm quản lý. Điều quan trọng nhất là tôi muốn xây dựng một sự nghiệp ổn định.

 

⭐ MẸO!

 • Không có câu trả lời đúng sai hoàn toàn cho câu hỏi về mục tiêu dài hạn/ngắn hạn. Câu trả lời tùy thuộc vào tính cách, kỹ năng, khả năng và mục tiêu thật sự của bạn. Bạn không nên bịa ra một mục tiêu chỉ để làm hài lòng người phỏng vấn, bạn nên đặt ra một mục tiêu phù hợp và nỗi lực để đạt được mục tiêu đó. Đối với câu hỏi về mục tiêu dài hạn, điều quan trọng nhất là:Emphasize your desire to find long-term employment: nhấn mạnh mong muốn làm việc lâu dài

Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã có thể học được cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh và hoàn toàn tự tin bước vào buổi phỏng vấn. Chúc bạn có một buổi phỏng vấn suôn sẻ và thành công!

Bài viết được sưu tầm và trích dẫn tác giả

Nguồn: Gia Sư TOEICDANH MỤC SẢN PHẨM

TOP

all icon

Call
SMS Zalo Email