Giấy In - Photocopy

Các loại “giấy inGiấy Photocopy” thường dùng trong công ty:

✅ Giấy in – Photocopy: Double A, IK PLUS, Natural, Accura, ZAP, Bãi Bằng, Paper One, Supreme, Excel, Idea… với nhiều khổ giấy A4, A3, A5… Và định lượng 60gsm, 68gsm, 70gsm, 72gsm, 80gsm, 82gsm, 100gsm

Xem thêm cái loại giấy khác tại đây: ✅ Giấy Văn Phòng

Hiển thị 1–20 trong 24 kết quả

  Giấy A3 Double A 70gsm
  Giấy A3 Excel 70gsm
  Giấy A3 Excel 80gsm
  Giấy A4 Delight 70gsm
  Giấy A4 Double A 80gsm
  Giấy A4 Excel 80gsm
  Giấy A4 Idea 80gsm
  Giấy A4 IK Plus 70
  Giấy A4 Natural 70gsm
  Giấy A4 Paper One 70gsm
  Giấy A4 Supreme 70gsm
  Giấy A4 ZAP 70gsm
  Giấy A5 Double A 80gsm
  Giấy A5 Excel 70gsm
  Giấy A5 Excel 80gsm
  Giấy Cuộn A0 ĐL 100gsm
  Giấy Cuộn A1 ĐL 100gsm
  Giấy Cuộn A2 ĐL 100gsm
  Giấy Cuộn A3 ĐL-100gsm
  Giấy Double A A4 70gsm
1 2

  DANH MỤC SẢN PHẨM

  TOP

  all icon

  Call
  SMS Zalo Email