Trọn Bộ #100 Phím Tắt Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

100 phím tắt trong Excel sau đây sẽ giúp cho dân văn phòng thao tác bộ công cụ Microsoft Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010 và cả Excel 2013 và chúng sẽ giúp các thao tác người dùng nhanh hơn để tiết kiệm thời gian.

các phím tắt trong excel

Phần mềm Microsoft Office dường như đã quá quen thuộc với người dùng máy tính đặc biệt là nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết tất cả 100 phím tắt trong Excel cũng chính vì vậy bài viết này sẽ chỉ ra cho các bạn các phím tắt excel thông dụng để hỗ trợ tốt nhất cho các bạn trong công việc văn phòng nhé!

#100 phím tắt trong Excel rất hữu ích cho dân văn phòng:

1. Phím tắt trong Excel 2007, Excel 2010 giúp điều hướng trong bảng tính:

Các phím Mũi Tên:

Page Down / Page Up → Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính

Alt + Page Down / Alt + Page Up → Di chuyển màn hình sang phải / trái trong một bảng tính.

Tab / phím Shift + Tab → Di chuyển một ô sang phải / sang trái trong một bảng tính.

Ctrl + phím mũi tên → Di chuyển đến các ô rìa của khu vực chứa dữ liệu

Home → Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính.

Ctrl + Home → Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính.

Ctrl + End → Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính.

Ctrl + f → Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm – Find)

Ctrl + h → Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế – Replace).

Shift + F4 → Lặp lại việc tìm kiếm trước đó

Ctrl + g (hoặc f5 ) → Hiển thị hộp thoại ‘Go to’.

Ctrl + mũi tên trái / Ctrl + Mũi tên phải → Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái/hoặc bên phải của ô đó.

Alt + mũi tên xuống → Hiển thị danh sách AutoComplete

 

2. Phím tắt Excel làm việc với dữ liệu được chọn:

Chọn các ô

Phím Shift + Space (Phím cách) → Chọn toàn bộ hàng.

Ctrl + Space (Phím cách) → Chọn toàn bộ cột.

Ctrl + phím Shift + * (dấu sao) → Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động.

Ctrl + a (hoặc ctrl + phím Shift +phím cách) → Chọn toàn bộ bảng tính (hoặc các khu vực chứa dữ liệu)

Ctrl + phím Shift + Page Up → Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file excel

Shift + phím mũi tên → Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn.

Ctrl + phím Shift + phím mũi tên → Mở rộng vùng được chọn đến ô cuối cùng trong một hàng hoặc cột

Shift + Page Down / phím Shift + Page Up → Mở rộng vùng được chọn xuống cuối trang màn hình / lên đầu trang màn hình.

Phím Shift + Home → Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng

Ctrl + Shift + Home → Mở rộng vùng chọn về ô đầu tiên của bảng tính.

Ctrl + Shift + End → Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính (góc dưới bên phải).

 

Quản lý trong các vùng lựa chọn

F8 → Bật tính năng mở rộng vùng lựa chọn (bằng cách sử dụng thêm các phím mũi tên) mà không cần nhấn giữ phím shift.

Shift + F8 → Thêm một (liền kề hoặc không liền kề) dãy các ô để lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên và Shift + phím mũi tên để thêm vào lựa chọn.

Enter / phím Shift + Enter → Di chuyển lựa chọn ô hiện tại xuống / lên trong vùng đang được chọn

Tab / phím Shift + Tab → Di chuyển lựa chọn ô hiện tại sang phải / trái trong vùng đang được chọn.

Esc → Hủy bỏ vùng đang chọn.

 

Chỉnh sửa bên trong ô

Shift + mũi tên trái / Shift + Mũi tên phải → Chọn hoặc bỏ chọn một ký tự bên trái / bên phải.

Ctrl + Shift + mũi tên trái / Ctrl + Shift + Mũi tên phải → Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên trái / bên phải.

Shift + Home / Shift + End → Chọn từ con trỏ văn bản đến đầu / đến cuối của ô

 

3. Phím tắt trong Excel 2007, excel 2010 để chèn và chỉnh sửa dữ liệu:

Phím tắt Undo / Redo

Ctrl + z → Hoàn tác hành động trước đó (nhiều cấp) – Undo

Ctrl + y → Đi tới hành động tiếp đó (nhiều cấp) – Redo

Làm việc với Clipboard

Ctrl + c → Sao chép nội dung của ô được chọn.

Ctrl + x → Cắt nội dung của ô được chọn.

Ctrl + v → Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn.

Ctrl + Alt + v → Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special.

Các phím tắt chỉnh sửa ô bên trong

F2 → Chỉnh sửa ô đang chọn với con trỏ chuột đặt ở cuối dòng.

Alt + Enter → Xuống một dòng mới trong cùng một ô.

Enter → Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển xuống ô phía dưới

Shift + Enter → Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển lên ô phía trên

Tab / Shift + Tab → Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên phải / hoặc bên trái

Esc → Hủy bỏ việc sửa trong một ô.

Backspace → Xóa ký tự bên trái của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.

Delete → Xóa văn bản đến cuối dòng.

Ctrl + Delete → Xóa văn bản đến cuối dòng.

Ctrl + ; (dấu chấm phẩy) → Chèn ngày hiện tại vào ô

Ctrl + Shift + : (dấu hai chấm) → Chèn thời gian hiện tại.

Chỉnh sửa các ô hoạt động hoặc lựa chọn

Ctrl + d → Copy nội dung ở ô bên trên

Ctrl + r → Copy ô bên trái

Ctrl + “ → Copy nội dung ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa

Ctrl + ‘  →Copy công thức của ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.

Ctrl + –Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột

Ctrl + Shift + + → Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột

Shift + F2 → Chèn / Chỉnh sửa một ô comment

Shift + f10 → Xóa comment.

Alt + F1 → Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại

F11 → Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một sheet biểu đồ riêng biệt.

Ctrl + k  → Chèn một liên kết.

Enter (trong một ô có chứa liên kết) → Kích hoạt liên kết.

Ẩn và Hiện các phần tử

Ctrl + 9 → Ẩn hàng đã chọn.

Ctrl + Shift + 9 → Bỏ ẩn hàng đang ẩn trong vùng lựa chọn chứa hàng đó.

Ctrl + 0 (số 0) → Ẩn cột được chọn.

Ctrl + Shift + 0 (số 0) → Bỏ ẩn cột đang ẩn trong vùng lựa chọn (* lưu ý: Trong Excel 2010 không có tác dụng, để hiện cột vừa bị ẩn, nhấn: Ctrl + z)

Alt + Shift + Mũi tên phải → Nhóm hàng hoặc cột.

Alt + Shift + mũi tên trái → Bỏ nhóm các hàng hoặc cột.

 

4. Phím tắt Excel 2007, phím tắt Excel 2010 liên quan đến định dạng dữ liệu:

Định dạng ô

Ctrl + 1 → Hiển thị hộp thoại Format.

Ctrl + b (hoặc ctrl + 2 ) → Áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng chữ đậm.

Ctrl + i (hoặc ctrl + 3 ) → Áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng in nghiêng.

Ctrl + u (hoặc ctrl + 4 ) → Áp dụng hoặc hủy bỏ một gạch dưới.

Ctrl + 5 → Áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng gạch ngang.

Alt + ‘ (dấu nháy đơn) → Hiển thị hộp thoại Style.

Các định dạng số

Ctrl + Shift + $ → Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân.

Ctrl + Shift + ~ → Áp dụng định dạng số kiểu General.

Ctrl + phím Shift + % → Áp dụng các định dạng phần trăm không có chữ số thập phân.

Ctrl + phím Shift + # → Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng và năm.

Ctrl + phím Shift + @ → Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút, và chỉ ra AM hoặc PM

Ctrl + phím Shift + ! → Áp dụng định dạng số với hai chữ số thập phân và dấu trừ (-) cho giá trị âm.

Ctrl + phím Shift + ^ → Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân.

F4 → Lặp lại lựa chọn định dạng cuối cùng

Căn ô

Alt + h, a, r → Căn ô sang phải

Alt + h , a, c → Căn giữa ô

Alt + h , a, l → Căn ô sang trái

 

5. Phím tắt công thức trong Excel

Công thức

= → Bắt đầu một công thức

Alt + = → Chèn công thức AutoSum

Shift + F3 → Hiển thị hộp thoại Insert Function

Ctrl + a → Hiển thị cách thức nhập sau khi nhập tên của công thức.

Ctrl + Shift + a → Chèn các đối số trong công thức sau khi nhập tên của công thức.

Shift + F3 → Chèn một hàm thành một công thức.

Ctrl + Shift + Enter → Nhập công thức là một công thức mảng.

F4 → Sau khi gõ tham chiếu ô (ví dụ: = E3) làm tham chiếu tuyệt đối (= $ E $ 4)

F9 → Tính tất cả các bảng trong tất cả các bảng tính.

Shift + F9 → Tính toán bảng tính hoạt động.

Ctrl + Shift + u → Chuyển chế độ mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức.

Ctrl + ` → Chuyển chế độ Hiển thị công thức trong ô thay vì giá trị

Print Screen → Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị

Thông thường Microsoft sẽ không thay đổi các phím tắt trong Excel 2003, 2007, 2010 cho tới bản Excel mới trong bộ Office 365, Office 2013 vì thế mà người dùng hoàn toàn có thể sử dụng các phím tắt cho hầu hết mọi phiên bản. Để cố gắng nhớ hết 100 phím tắt trong Excel sẽ rất khó khăn tuy nhiên nếu bạn thường xuyên thao tác thì tôi tin chắc bạn sẽ quen dần.

Đa số mọi người chủ yếu tra cứu các phím tắt trong Excel 2007 và 2010 vì đây là hai bộ công cụ Microsoft Excel phổ biến nhất và hầu hết dân văn phòng đều quen sử dụng.

Nếu các bạn vẫn không nhớ hết 100 phím tắt trong Excel này thì hãy lưu lại bài viết của Thaolinh.vn trên trình duyệt nhé!

Trong khuôn khổ 1 bài viết về 100 phím tắt trong Excel chúng tôi khó có thể liệt kê hết ra được tất cả các thủ thuật trong Microsoft Excel vì trong đó còn ẩn nhiều phím tắt trong Excel nữa mà chỉ gói gọn trong một bài viết thì rất khó viết hết được chính vì vậy Chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bộ cẩm nang để giúp các bạn tự học Excel PDF.

Hy vọng với bộ 100 phím tắt trong Excel sẽ có ích cho dân văn phòng trong công việc hàng ngày nhé!

Thaolinh.vnDANH MỤC SẢN PHẨM

TOP

all icon

Call
SMS Zalo Email