Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn

Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2018 theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. Lập biên bản thu hồi hóa đơn để xóa bỏ hóa đơn đã viết sai đó và viết lại hóa đơn mới cho người mua. Trong bài viết dưới đây, Dân Tài Chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản thu hồi hóa đơn.

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.

=> Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.

Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

=> Như vậy: Nếu hóa đơn viết sai đã giao cho người mua (cả 2 bên chưa kê khai thuế) HOẶC chưa giao hàng hóa, dịch vụ -> Thì phải lập Biên bản thu hồi hóa đơn đó và xuất lại hóa đơn mới.

Xem thêm: quy định về hóa đơn điện tử

Những chú ý khi lập biên bản thu hồi hóa đơn:

– Ngày trên biên bản thu hồi hóa đơn và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày

– Trên biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện rõ: Lý do thu hồi, thu hồi hóa đơn số… ngày tháng … ký hiệu … và xuất hóa đơn mới số … ngày tháng … ký hiệu ….

– Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn 2 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản thu hồi hóa đơn xác nhận -> Xuất lại hóa đơn mới.

Tải Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Mới Nhất:

click here» Biên bản thu hồi hóa đơn «DANH MỤC SẢN PHẨM

TOP

all icon

Call
SMS Zalo Email