Hóa Đơn Điện Tử Có Đính Kèm Bảng Kê Hàng Hóa Được Không?

Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê hàng hóa có hợp lệ không?

Hiện nay, Để cơ quan Thuế có thể kiểm soát được các doanh nghiệp, tổng Cục Thuế đã đề xuất đưa ra quy định bắt buộc đến năm 2018 các doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử (đọc thêm: Quy định về hóa đơn điện tử). Và qua đây sẽ có rất nhiều những câu hỏi liên quan đến HĐĐT như: hóa đơn điện tử có đính kèm bảng kê được không? có cần đóng dấu, có cần ký tên người mua hay không?…. Rất nhiều những thắc mắc vì nó hoàn toàn mới mẻ đối với chúng ta, chính vì vậy qua bài viết này hãy cùng Thaolinh.vn mổ sẻ vấn đề nhé!

Câu hỏi và trả lời về bảng kê hàng hóa:

HỏiTheo được biết thì hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng nên có thể xuất hóa đơn điện tử gôm nhiều trang, tuy nhiên có 1 nhà cung cấp của chúng tôi đã xuất hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê. Hóa đơn này có hợp pháp không?

Và rất nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề ký tên và đóng dấu, vì vậy bạn nên tham khảo (Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không)

 

Trả lời: Đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của 1 trang hóa đơn:

+ Hóa đơn điện tử đáp ứng điều kiện định dạng theo quy định và được Cơ quan Thuế xem xét chấp thuận cho người bán sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang thì DN được lập Hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang.

+ Hóa đơn điện tử đáp ứng điều kiện định dang theo quy định và Cơ quan Thuế không chấp thuận cho người bán sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang hoặc Hóa đơn điện tử không đáp ứng điều kiện định dạng theo quy định thì người bán có thể xử lý theo 3 cách sau:

Cách 1: Người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn.

Cách 2: Người bán hàng sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang – Phải được cơ quan thuế chấp thuận kèm điều kiện

Cách 3: Người bán hàng sử dụng bảng kê để liệt kê hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

=> Do đó, Hóa đơn điện tử lập kèm bảng kê vẫn là hóa đơn hợp lệ.

 

Những điều khoản quy định:

Căn cứ tại điều 14 TT32/2011/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử quy định

“…2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính…”

 

Nội dung tại thông tư 32/2011/TT-BTC không có hướng dẫn liên quan đến việc lập hóa đơn kèm bảng kê, do đó, tham khảo theo căn cứ tại Khoản 1,2 Điều 19 T39/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 51/2010/ND-CP:

Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn…

Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

 

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn….”

 

Tham khảo công văn 820/TCT-DNL hướng dẫn trường hợp chấp thuận cho DN sử dụng Hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang:

hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê hàng hóa

Bài viết sẽ giải thích cho các bạn về bảng kê hàng hóa đính kèm.. Chính vì vậy hãy tham khảo thêm bài viết sau nhé: ♥ Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử

Chúc các bạn thành công!DANH MỤC SẢN PHẨM

TOP

all icon

Call
SMS Zalo Email